Hædrende omtaler

Anerkendelse af innovativt design og visionær tænkning. Her er projekterne som fik hædrende omtale i konkurrencen.

Høje GLADE!saxe – Et kvarter i balance

Design Fusion Copenhagen

Danmark

GENOPLIV MELLEMRUMMET - INTENSIVÉR & MANGFOLDIGGØR – Vi har brug for mere Urban Intimitet!

I Skandinavien lærer man arkitekter at opføre bygninger med en vis afstand imellem; afstand mellem boliger; afstand mellem mennesker. Derved mister man Urban Intimitet, som ellers kan skabe mere sociale og bæredygtige boligkvarterer. Høje Gladsaxe er et eksempel på et område som ved opførelsen blev spredt ud over et stort areal, og dermed lod afstanden mellem bygninger og mellem mennesker vokse. Jeg ønsker at skabe boligtypologier som vokser i rummene mellem de ikoniske højhuse, og som respekterer de nuværende størrelsesforhold og ikke konkurrerer med den eksisterende arkitektur. Når man bruger et allerede eksisterende område, bliver det ikke en destruktiv udvidelse: vi behøver ikke mere land eller at fælde flere træer. Vi finder steder hvor vi kan intensivere bygningstætheden og mangfoldiggøre boligmønstret ved at introducere Net Zero-boliger, med mindst mulig indvirkning på området. ‘Et boligkvarter i balance’ ønsker at skabe ligevægt mellem alle elementer i boligmiljøet.

Forhaverne i Høje Gladsaxe

Lasovsky Johansson Architects

Danmark

Fra parkeringspladser til forhaver

“Forhaverne i Høje Gladsaxe” tager udgangspunkt i de eksisterende fysiske rammer i Høje Gladsaxe, og leder efter måder hvorpå man kan gentænke et kvarter for generationer: Ved at transformere dét som allerede findes der i dag.

Vi vil starte en flerfaset udvikling i dialog med beboerne, og transformere de eksisterende isolerede parkeringspladser til livlige forhaver, som kan skabe nye funktioner, aktiviteter og mødesteder for beboerne. Transformationen vil fremme fællesskab og samvær over flere generationer, men også give området noget som mangler i dag; fysiske omgivelser i en menneskelig skala og øjenhøjde, samt aktive byrum der byder både beboere og besøgende velkommen til Høje Gladsaxe.

Et nabolag af undskyldninger

Beek Arkitekter

Sverige

Fra naturskabte til formelle undskyldninger – at give fremmede et fælles sted at mødes

Vi har alle et behov for at blive set. Blandt venner og familie, og nogle gange blot med en hilsen i forbifarten. Når folk der ikke kender hinanden starter en samtale, er det ofte fremprovokeret af en naturskabt undskyldning for at gøre det. Under et regnvejr søger fremmede ly under det nærmeste tag og begynder at snakke sammen. Vi tror på at disse naturskabte undskyldninger for at mødes kan formaliseres.

Vi kalder vores idé Undskyldningernes Teater. En mystisk kasse som dukker op, lige så pludseligt som et tordenvejr. Undskyldningernes Teater fungerer som en platform hvor folk kan mødes, på tværs af generationer, kulturer og interesser. I samspil med denne fysiske struktur er organisering og aktivering vigtige. Ved at formalisere undskyldninger for at mødes, kan beboere finde et fælles mødested i deres daglige liv, og forbindelser mellem mennesker kan dannes.

Ufortalte historier – At skabe plads til samtale

Romriss

Norge

Når vi har problemer med hørelsen, mister vi forbindelsen til andre mennesker. Intime akustiske rum har positiv virkning på alle aldersgrupper.

Ældre kan have nedsat hørelse. For immigranter er ethvert møde en chance for at lære et nyt sprog. Klasseværelser og lignende stiller specifikke krav til akustikken: Der behøver man tydelig hørbar tale og en kort efterklang. Vi kan bruge denne viden til at skabe akustisk ligevægt udendørs. Andengenerationsindvandrere er en gruppe som også behøver hjælp; de kæmper ofte med en følelse af kulturel rodløshed. Man kan højne selvværd og en fornemmelse af at høre til ved at tackle nogle af udfordringerne i velfærdssystemet.

Mødesteder kan placeres inden for hverdagslivets fysiske rammer. En cykelvej er på tegnebrættet i Axelborg. Overdækket cykelparkering kan udvikle sig til hyggelige steder at snakke med din nabo. I projektets næste fase kan det udvikles til at fremme forbindelser med de omkringliggende boligkvarterer, og derved skabe mere gensidig forståelse og bekæmpe stigmatiseringen af området.

Den cirkulære Play Station

WSP Denmark og Neighbourhood Lab

Danmark

Samarbejde mellem generationer for at opbygge fællesskabet

Hvad hvis der fandtes steder hvor børnene kunne lege, udleve deres fantasier og fremme deres sociale evner? Hvad hvis der fandtes steder hvor frivillige ældre medborgere kunne være mentor for børnene, lære dem nye færdigheder, fremme deres nysgerrighed og fungere som rollemodeller for fremtiden?

Den CIRKELFORMEDE PLAY STATION, inspireret af C.Th. Sørensens byggelegepladser, giver børn et frirum hvor de kan skabe, fantasere og være sammen i legen, under opsyn af de lokale ældre.

CIRKELFORMET betyder en ubrudt forbindelse mellem generationer, evner og fysiske rammer.

PLAY betyder glædesfyldte og kreative aktiviteter som bringer mennesker tættere på hinanden.

STATION betyder et sted hvor man får lyst til at skabe; en katalysator for intergenerationel samtale.

5g. Gladsaxe for generationer

Brøn Studio + Carlos Ramos Tenorio

Danmark

En række typologiske ændringer som kan fremme hjemlig fleksibilitet og bæredygtige fælles aktiviteter.

Bygningernes lukkede gavle forvandler sig til fleksible, konfigurerbare hjemlige rum, som kan supplere de ensformige, kolde boligtypologier. Typologier der ofte ikke kan rumme mangfoldige familietyper, vaner og beboernes aktiviteter.

Opbevaringsrummene i garagerne – som står meget lidt brugt og forladte hen – bliver flyttet og byttet ud med offentlige aktiviteter som førhen lå nær udkanten af kvarteret, og forvandler herved disse steder til åbne, kulturelle og produktive torve ved bygningernes indgange.

Et enormt parkeringsområde bliver lavet om til en lang have, med programmatiske pavillioner hér og dér. De vil ændre områdets massive udtryk til mere menneskevenlige smågrupper, og derved fremme fælles aktiviteter og et kollektivt engagement naboerne imellem.

Se hvem der kommer til middag!

A STUDIO.SPACE sammen med X = (T = E = N) studio

Sydafrika & Schweiz

Et program for fællesspisning: fra fælles spisekammer og køkken til fællesskabets borde

Det at spise et måltid sammen har på tværs af kulturer en evne til at løsne op for spændinger og stigmatiseringer der skaber et billede af kløfter mellem generationerne. Ved at kombinere det basale behov for at spise med den rituelle tilberedelse af mad, kan man både fremme fysisk velvære og styrke de bånd som danner det sociale billede.

Forslaget er en design-i-dialog-plan som sigter efter at skabe fælles rum hvor man kan tilberede mad og spise den sammen. Modulbaserede fælles borde tilknyttet spisekammer og køkken, kan gøre det at lave og dele mad til en vigtig, fælles og gæstfri handling. Sådanne vitale intergenerationelle rammer for medmenneskelighed kan i anonyme boligkvarterer skabe en nærhed, som i ét stort hjem.

Imagine…

Tegnestuen Vandkunsten,  Mette Lis Andersen, Claus Bech Danielsen & Niels Bjørn

Danmark

Almene boligområder som en nøgle til grøn udvikling af vores byer og lokalkvarterer

Vi vil gerne udvikle fremtidens mest attraktive boligområder: Hvor forskellige typer af boliger og ejerskab komplementerer hinanden, og hvor hverdagslivet forbedres via samvær på tværs af sociale skel – hvor uligheden mindskes. Hvor den almindelige velfærd skaber fællesskab, tryghed, samt fysisk og mental sundhed. Hvor nye mødesteder, platforme og engagement skaber forståelse og tillid mellem generationerne.

Hvor bæredygtighed, tanke for klimaet, tilpasning af levemåder til miljøet, natur og biodiversitet bliver udgangspunktet for at konstruere, renovere og designe de fysiske omgivelser. Hvor man åbner sig for, og grundigt overvejer, nye former for boliger med større tæthed. Hvor førstegangskøbere har en reel mulighed for at komme ind på boligmarkedet – til overkommelige priser.

Stomping Ground

Robert Snelling

Australien

At fremme intergenerationelle forbindelser og velvære gennem et lokalt organiseret motionsprogram

Danmark står over for tre sammenvævede problemer: en aldrende befolkning, en voksende forskel i forventet levetid, forårsaget af socio-økonomisk ulighed, samt et stigende antal ensomme mennesker. Stomping Ground er en urban strategi som kan tage disse udfordringer op og gavne flere generationer. Det er et udendørs motionsprogram i hold, hvor lokale i det almene boligområde bliver hyret til at lede hold for andre lokale – fra det almene boligområde, men også for private husejere, gamle som unge.

Yngre beboere modtager statsstøttet undervisning i at lede motionshold, træner derefter regelmæssigt holdene, og aflønnes via en lavere husleje. Det er gratis at være med på et hold. Der trænes i parker og offentlige rum; man benytter altså de eksisterende fysiske rammer for at reducere udgifterne, øge antallet af motionister, og fremelske meningsfyldt fællesskab i lokalområdet.

Sustainabank

Joksu (idé og koncept) & Sofiia Franskevich (illustrationer)

Finland

Hvordan kan vi bo 'gratis' ved at lave noget vi elsker, samtidig med at vi hjælper vores lokalområde?

SUSTAINABANK er en måde at bytte værdier på i boligkvarterer. Brugerne af Sustainabank kan få socialt og økonomisk udbytte mens de laver noget de elsker. For eksempel kan en ældre person med leddegigt læse højt i børnehaven, og til gengæld få hjælp af en nabo der er fysioterapeut, og naboen kan få nedsat husleje for sit bidrag til fællesskabet.

'En fælles kredit' skaber balance i udbud og efterspørgsel. Det bliver styret på naboniveau med '4 bæredygtige kontoer'. Med andre ord er alle aktiviteter med til at holde kvarterets sociale, økologiske, økonomiske og kulturelle 'kontoer' i balance. Vil man vide mere, kan man gå ind på joksu.com og læse den visuelle historie om Dinas, Gretas, Mahirs og Lous dag i 'Gladborg'.

Besøg udstilling

På udstillingen “Neighbourhoods for Generations” hos VELUX Living Places kan du udforske vinderidéerne og blive klogere på fortiden og fremtiden for dansk alment boligbyggeri.

Oplev Living Places Copenhagen: Besøg de fem åbne pavilloner og få adgang til de to færdige udstillingsboliger i fuld størrelse.

Living Places Copenhagen, bygget af VELUX i samarbejde med EFFEKT, Artelia og Enemærke & Petersen, viser, hvordan man kan bygge boliger med en CO2-udledning på kun 3,8 kg CO2 pr. kvadratmeter pr. år - tre gange lavere end den nuværende danske lovgivning på 12 kg CO2 pr. kvadratmeter pr. år.

Åbningsperiode
29. jun. 2023 - 30. sep. 2024
Åbningstider
Offentlig udstilling
Åben 24 timer i døgnet
Sted
VELUX Living Places
Otto Busses Vej 29A
2450 København SV