Udstilling

Besøg Landsbyggefondens Neighbourhoods for Generations og se fire vindende teams præsentere deres idéer på, hvordan vi kan leve sammen på tværs af generationer.

Se vinderne

Besøg udstilling

På udstillingen “Neighbourhoods for Generations” hos VELUX Living Places kan du udforske vinderidéerne og blive klogere på fortiden og fremtiden for dansk alment boligbyggeri.

Oplev Living Places Copenhagen: Besøg de fem åbne pavilloner og få adgang til de to færdige udstillingsboliger i fuld størrelse.

Living Places Copenhagen, bygget af VELUX i samarbejde med EFFEKT, Artelia og Enemærke & Petersen, viser, hvordan man kan bygge boliger med en CO2-udledning på kun 3,8 kg CO2 pr. kvadratmeter pr. år - tre gange lavere end den nuværende danske lovgivning på 12 kg CO2 pr. kvadratmeter pr. år.

Åbningsperiode
29. jun. 2023 - 30. sep. 2024
Åbningstider
Offentlig udstilling
Åben 24 timer i døgnet
Sted
VELUX Living Places
Otto Busses Vej 29A
2450 København SV

Feed-Back
Schmidt Hammer Lassen & Fælleshaven

Brødfød nabolaget. En idé om, hvordan et cirkulært mad- og affaldssystem kan bringe generationerne i et nabolag tættere sammen.

Lær mere om projektet

Nursing the Care
LOCAL

Aktive seniorer + integreret sundhed = Fornyelse af almennyttige boliger. En vision om, hvordan byudvikling og sundhedsydelser kan sameksistere i en moderne og attraktiv by.

Lær mere om projektet

The #ABC-Strategy
Gründl Haahr Arkitekter

Skab en boligkarriere! Ideen sigter mod at sikre en nem flytning inden for nabolaget, når din livs- eller familiesituation ændrer sig, ved hjælp af forskellige tilgange og redskaber, f.eks. et nyt rotationssystem for boliger.

Lær mere om projektet

Thinking Outside the B(l)ox
Hele Landet – Sociale Arkitekter & ØsterGRO & Andreas Høegh

Mindre gentænkning - mere handling. En præsentation af, hvordan en ovenfra-og-ned og en nedefra-og-op (eller top-down og bottom-up) tilgang kan bringe generationer tættere sammen ved hjælp af lokale partnerskabssammensætninger og forsøgsfritagelse fra lovgivning.

Lær mere om projektet

Axelborg,
Horsens

Vi tror på, at betalbare boliger er en af løsningerne til at skabe et socialt bæredygtigt nabolag. Høje Gladsaxe og Axelborg er to danske eksempler. Hvordan kan konceptet Generationskvarter imødekomme boligbehovene hos alle beboere og engagere på tværs af generationer?

At skabe et nabolag, der er attraktivt for alle generationer, er en løbende proces, som kræver innovation på alle niveauer af byplanlægning - fysisk miljø, social infrastruktur, beslutningsprocesser og engagement samt servicesystemer. Hvordan kan vi skabe tværfaglige løsninger, der fusionerer og integrerer forskellige perspektiver?

Høje Gladsaxe,
Greater Copenhagen