Vinderprojekt

The #ABC-Strategy - Gør boligkarriere

Forestil dig de steder du bor igennem livet, som barn, ung, voksen og ældre. Forestil dig så at du kan blive boende i det samme område – hvor du har nære forhold til andre mennesker, og i en bolig som opfylder netop dine behov.

- Skridt for skridt gør du boligkarriere i kvarteret som du kender!

Videointroduktion til "The #ABC-Strategy - Gør boligkarriere"

Bolig til alle livets stadier

Hvert stadie i livet kræver forskellige boligforhold til forskellige behov. I et traditionelt alment boligbyggeri er det ofte svært at flytte hvis man gerne vil blive i området; derfor bor folk tit i en lejlighed der enten er for stor eller for lille.

I Høje Gladsaxe er der få store lejligheder, og beboerne er ofte ældre eller voksne uden børn. Dette får folk til at flytte fra området når de vil starte en familie, da de ikke føler at der er tilgængelige boliger for en familie med børn. Det betyder at Høje Gladsaxe har færre familier med børn end resten af Gladsaxe Kommune.

Figur 1

Figur 2

Figur 3: Boligstatistik

Mangel på familievenlige lejligheder medfører, at en stor gruppe par med børn forlader området.

Figur 4: Designkriterier for ny familievenlig beboelse

Ved at tilføje nye boligtyper til området bliver nabolaget mere attraktivt for familier med børn.

Udvidet boligrotation

Boligkarriere-strategien tager fat på problemet med flaskehalse i det almene boligudbud: Lejligheder som passer til familiers behov er eftertragtede, har lange ventelister og er ofte beboet af par uden børn. Ældre som bor i de store familielejligheder, har ikke muligheden for at flytte til noget nyt og tidssvarende med bedre adgangsforhold, hvor de kunne tage del i et mindre fællesskab – samtidig med at de blev i det område hvor de allerede har et socialt netværk.

Vi foreslår at man åbner systemet op og tilbyder beboerne i de store lejligheder nye attraktive boligformer, så de kan tage næste skridt i deres boligkarriere.

Figur 5: Fra mangel på muligheder til nye boligmuligheder

Illustrationen viser situationen i dag med få utilstrækkelige boligkarrieremuligheder. Ved at tilføje nye hjem, ejendomstyper mv. opstår der nye muligheder.

Gør boligkarriere!

Vores vision handler om at øge samvær og sammenhold mellem forskellige generationer, og at give beboerne nye boligkarrieremuligheder i deres eget boligområde.

De nye intergenerationelle boligtypologier er designede til at opfylde forskellige generationers behov. De ældre som bor i store familielejligheder, tilbydes at kunne forlænge deres boligkarriere ved at flytte til noget nyt, tidssvarende og seniorvenligt med gode adgangsforhold, hvor de vil blive en del af et mindre intergenerationelt fællesskab. På den måde kan de blive i området hvor de allerede bor og har deres sociale netværk. Med tiden vil det skabe ledige store lejligheder, så unge familier med børn kan blive i Høje Gladsaxe. Samlet set giver de nye boligtypologier en række nye muligheder for at bo sammen i et boligkvarter for alle generationer.

Strategien består af organisatoriske tiltag som skal fremme mere fleksible flyttemønstre, med udgangspunkt i beboernes skiftende livsforhold. Når en lejlighed bliver ledig, bliver den tilbudt naboen ved siden af. Det gør det muligt at skabe en forbundet lejlighed hvor fællesskab kan udfolde sig.

Billede 1: Nye boligmuligheder i den eksisterende boligblok.

De eksisterende boligsblokke bliver fornyet ved at ombygge eksisterende lejligheder og skabe nye sammenhængende lejligheder. Samtidig bliver dele af bygningen konverteret til nye boligforeninger, der er stiftet af beboerne i bygningen.

Billede 2: Generelt samliv

Bygningen understøtter samliv og er designet, så beboerne kan dele ressourcer, tid og færdigheder på tværs af generationer.

Billede 3: Rækkehus for tre generationer

I fornyelsen af boligområdet er alle designløsninger udviklet med henblik på at fremme et godt naboskab. I tregenerations-rækkehuset, er forskellige boligtyper kombineret for at sikre, at der vil opstå spontane møder mellem generationer.

Figur 6A: Lejlighed med dobbelt indgang

En lejlighedstypologi med to separate indgange. I første omgang bor et par med børn i hele lejligheden, og det ekstra værelse med egen indgang bruges af deres teenager. Når teenageren flytter, bliver værelset lejet ud til en yngre enlig på udkig efter en billig bolig.

Figur 6B: Forbundne lejligheder

Ny lejlighedstypologi med to separate lejligheder af forskellige størrelse, som er indbyrdes forbundet. Favoriserer familier med børn der bor ved siden af bedsteforældre eller andre slægtninge, og hjælper dem i hverdagen.

Figur 6C: Intergenerationelt bofællesskab

En ny slags delebolig, oprettet som et bofællesskab, giver beboerne mulighed for at leve sammen på tværs af generationer, og dele deres tid, ressourcer og evner med hinanden.

Figur 6D: Tre-generationers rækkehus

En ny rækkehustypologi med tre forskellige indretninger, designet til henholdsvis ældre, unge, og familier med børn; det giver mulighed for spontane møder mellem generationerne.

Figur 7: En blanding af typologier og ejerboliger

Nye former for ejerskab introduceres, hvilket giver en blanding af bofællesskaber, almene boliger og ejerboliger. Det gør kvarteret mere økonomisk robust og socialt bæredygtigt. At bygge nyt i Høje Gladsaxe skaber positive forandringer i områdets dynamik, og giver mulighed for at gentænke forholdet mellem generationerne. Dette fremmes også af de nye fysiske rammer, som bliver mere menneskelige og i øjenhøjde, hvilket hjælper det sociale samvær i området på vej.

Figur 8: Rotationsprincip for boliger

A. Forlængede boligkarrierer

1) Et ældre par flytter ud af deres lejlighed og ind i et multigenerationelt rækkehus. Deres voksne søn og hans kone vender tilbage til Høje Gladsaxe og flytter ind ved siden af dem. 2) Deres tidligere store familielejlighed med 5 værelser bliver overtaget af en ung voksende familie, som flytter fra en mindre 3-værelses lejlighed i samme boligblok. 3) En enlig forælder kommer udefra og flytter ind i den 3-værelses lejlighed.

B. Udlejningsstrategi
1) En familie fraflytter en lille lejlighed og rykker ind i det nye byggeri, hvor de får både yngre og ældre naboer. 2) Deres gamle lejlighed bliver nu lejet ud igen inden for en ny udlejningsstrategi: Den tilbydes til et familiemedlem eller en nær slægtning til beboerne i lejligheden ved siden af. Derved skabes et stærkt lokalt netværk mellem de to husstande, og muligheden for at dele ressourcer med hinanden og være mere sammen sikres.

C. Bofællesskab med flere generationer
1) En familie flytter fra en lille 3-værelses til en familielejlighed i det nye intergenerationelle boligfællesskab. 2) Deres tidligere lejlighed bliver bygget sammen med nabolejligheden og skaber en større, forbundet lejlighed.

En holistisk tilgang

FORBINDELSER TIL DET URBANE LANDSKAB
Nye initiativer fokuserer på at integrere området med resten af byen. En ny parkforbindelse binder de grønne områder sammen og giver adgang for omverdenen. Naboborgerne inviteres indenfor i Høje Gladsaxe; de kan bruge de eksisterende institutioner og offentlige udendørs faciliteter, og nyde et forbundet grønt og rekreativt område som strækker sig fra Vestvolden i syd til Gladsaxe Rådhuspark i nord.

Figur 7: Typologier

Biodiversitets-park
I) Høje Gladsaxes Biosfære
II) Vilde haver og Troldeskoven
III) Idrætsskoven
IV) Naturskabelse ved Tinghøj Vandreservoir, med urter, vilde blomster, bier og sommerfugle
V) Gyngemosens Biohabitat
VI) Tingbjergs Biosfære

At knytte byen tættere sammen
1) Fornyelse af Høje Gladsaxe Centeret
2) Ny parkforbindelse som bindeled hen over Gladsaxevej og parkeringspladserne
3) Høje Gladsaxe boligområde
4) Forbindelse til rådhuset og Rådhusparken
5) Ny cyklist- og fodgængerbro over Hillerødmotorvejen
6) Forbindelse til Utterslev Mose og cykelsti til København
7) Grøn parkforbindelse langs Vestvolden
8) Nye forbindelser til de omgivende kvarterer

Besøg udstilling

På udstillingen “Neighbourhoods for Generations” hos VELUX Living Places kan du udforske vinderidéerne og blive klogere på fortiden og fremtiden for dansk alment boligbyggeri.

Oplev Living Places Copenhagen: Besøg de fem åbne pavilloner og få adgang til de to færdige udstillingsboliger i fuld størrelse.

Living Places Copenhagen, bygget af VELUX i samarbejde med EFFEKT, Artelia og Enemærke & Petersen, viser, hvordan man kan bygge boliger med en CO2-udledning på kun 3,8 kg CO2 pr. kvadratmeter pr. år - tre gange lavere end den nuværende danske lovgivning på 12 kg CO2 pr. kvadratmeter pr. år.

Åbningsperiode
29. jun. 2023 - 30. sep. 2024
Åbningstider
Offentlig udstilling
Åben 24 timer i døgnet
Sted
VELUX Living Places
Otto Busses Vej 29A
2450 København SV