Vinderprojekt

Feed-back

Et multigenerationelt fællesskab om mad. Nye cirkulære mad- og affaldssystemer i et nabolag, kan understøtte fælles måltider mellem husstande og på tværs af generationer.

Videointroduktion til "Feed-back"

Introduktion

Vi spiser alle.

Det er dybt menneskeligt at dyrke, høste, tilberede og spise mad i fællesskab; det har vi gjort siden den yngre stenalder. Men vores nuværende fødevaresystem skaber dårligere helbred, social ulighed og forringelse af miljøet.

Vores boligområder kan være med til at tackle disse udfordringer - men byplanlægning samt produktion og spisning af mad indgår ikke meget i vores arkitektoniske overvejelser. Vores boligområder får al deres mad udefra og skaber store mængder affald. Feed-Back er en metode og proces som vil vende den cyklus på hovedet.

Processen vil stille en række spørgsmål til vores lokalområder og ændre dem til fødevaresystemer med et ansvarligt forhold til miljøet:

Kan vores boligkvarterer producere deres egen mad og skabe nye produkter ud af affald?
Kan det at tilberede et måltid sammen blive en social aktivitet mellem generationer, og dermed mindske segregation?
Hvordan kan vi ændre det fysiske rum for at skabe disse forandringer?
Hvad spiste du ikke, som du ville ønske du havde spist?
Hvad får du dårlig samvittighed af at smide ud?
Hvilken mad ville du aldrig spise og hvorfor ikke?
Hvilken mad er du helt vild med?
Hvordan bedømmer du madens kvalitet?
Hvilken slags mad kan man købe inden for et kvarters gang fra dit hjem?
Hvor får du dine opskrifter fra?

Figur 1: Hvordan fungerer det nu?

Vores byer regulerer det globale fødevaresystem og har udviklet sig til massive forbrugscentre, mens landområderne præges af industriel produktion. Begge steder er de enorme mængder affald ikke synlige for den anden. Dette diagram viser den normale måde at producere mad på; en lineær proces der påvirker vores personlige helbred, vores økonomi og den globale økologi.

Figur 2: Hvordan kunne det fungere anderledes?

Forestil dig et alternativt fødevaresystem som virker inden for et boligområdes rammer. Som skaber en vekselvirkning mellem produktion og forbrug. Forestil dig at mindske affaldsmængden og samtidig give rig mulighed for fællesskab og borgerdeltagelse.

Feed-Back i Høje Gladsaxe

Vi har indledt et samarbejde med Høje Gladsaxe, et stort boligområde med omkring 4.000 beboere, beliggende nord for København. Områdets befolkningstæthed kombineret med store omgivende naturarealer giver en indlysende mulighed for produktion af mad. I området er der allerede mange tiltag og aktiviteter som knytter sig til innovative fødevaresystemer:

  • Lars’ Eventyrhave er en jordlod som administreres af Lars og andre fra hans boligblok. Lige nu har 29 beboere små haver hvor de dyrker en mangfoldighed af planter og grøntsager; løg, kartofler, porrer, urter og jordbær. De håber på at kunne udvide, da der er mange på venteliste til at få en have.
  • Høje Gladsaxe Fødevarebank - Gruppen henter mad hos Fødevarebanken, fryser det ned, og tilbereder det senere ved fælles arrangementer: En ugentlig brunch, lektieklubber og andre aktiviteter med fællesspisning.
  • Grønne Nabo er en lokal forening der gerne vil udbrede kendskab til bæredygtighed og direkte klimahandling. Der arrangeres blandt andet marked og fælles vegetariske måltider.
  • Madspildsgruppen består af frivillige som bruger overskydende mad til forskellige aktiviteter og kreative initiativer.
  • HG Spiser Sammen er frivillige som laver mad til deres naboer en gang om måneden. Der er mange lignende grupper, for eksempel Familiemiddag, et gratis arrangement der sigter mod at få familier til at spise sammen med andre familier. Det afholdes i kirken og bliver også drevet af lokale frivillige.
  • Mad-og Filmklubben er en forening for ældre som afholder filmaftener med fælles madlavning og spisning.
  • Natur-Detektiverne drager ud i det fri omkring Høje Gladsaxe og lærer om og af naturen. Alle er velkomne, men der er fokus på forældre og bedsteforældre sammen med børn.

Billede 1: Feed-Back til Høje Gladsaxe

Kortlægning af de områder, som på nuværende tidspunkt har implementeret madinitiativer.

Vores mål er at skabe synergier mellem de allerede eksisterende initiativer, og hjælpe dem med at vokse – ikke ved oppefra at presse dogmatiske idéer og designkoncepter ned over hovedet på folk.

Vi har startet et samarbejde som aktivt involverer beboere, investorer og gæster. Vi var med til den månedlige fællesspisning og fik en bedre forståelse for områdets ressourcer og de lokalforeninger som allerede findes dér. Vi så også hvor der med fordel kan anvendes nye metoder og værktøjer.

Med fleksible og fokuserede ændringer i det allerede eksisterende miljø og fysiske byrum, vil vi i Høje Gladsaxe gerne fremme fællesskab og skabe en større bevidsthed om miljøet.

Billede 2: Hvad nu hvis, at der var en ny indkørsel til Høje Gladsaxe...

Ved at bruge mad til at aktivere de ubenyttede parkeringspladser, vil vi give dem et nyt formål og skabe en indgang gennem bygningerne.

Feed-Back Bordet

Feed-Back Bordet blev udviklet som et konkret værktøj til at skabe engagement og deltagelse. Det er et rundt bord, så ingen sidder for bordenden og bestemmer; alle ved bordet er lige. Det er konstrueret af genbrugsmaterialer. Det indeholder spørgsmål som oplæg til samtale, og midtpå står spiselige blomster.

Bordet vil stå på forskellige offentlige steder og være midtpunkt for kulturelle aktiviteter som knytter sig til mad. Formålet er at samle viden og input fra folk der arbejder for at implementere en cirkulær fødevareøkonomi. Planen er også at præsentere konceptet for potentielle investorer, og simpelthen at skabe større opmærksomhed om emnet.

Billede 3: Feed-Back bordet

Et cirkulært bord med spørgsmål og case-studier, som har en have af spiselige blomster, urter og grøntsager i midten.

Hacktivistens Guide Til Fødevareforsyning

Hacktivistens Guide Til Fødevareforsyning er en udgivelse der beskæftiger sig med direkte handling. Den afdækker de nuværende metoder på forskellige niveauer, og prøver at besvare spørgsmålet: “Hvordan kan jeg skabe ændringer i fødevaresystemet?” Guiden kigger analytisk på en række eksempler for at finde ud af hvordan miljømæssige, økonomiske og sociale forhold, samt verdenssyn, har ført til et bestemt system, sammen med etablerings- og driftsmetoder (input, output og processer). Den forsøger at afmystificere og sammenligne innovative fødevaresystemer, så mulighederne for direkte handling bliver tydelige og håndgribelige.

Billede 4: Hacktivistguiden til madsikkerhed

En publikation i seks dele, der præsenterer konkrete eksempler på transformative strategier for fødevareproduktion.

Tilmeld dig Feed-Back

Vi opfordrer enhver som gerne vil forbedre vores fødevaresystemer til at melde sig til Feed-Back. Til at guide i processen har vores team eksperter der kan igangsætte dialog, samarbejde og kreative processer. Ved at tilmelde dig vil du potentielt komme i berøring med alle de steder i et lokalsamfund der har med mad at gøre - haver, køkkener, spisepladser, genbrugsfaciliteter og markeder. Dit fokus vil være på at omforme de fysiske rammer om fælles tilberedelse og spisning af mad, og på at identificere ting der står i vejen for disse mål.

Feed-back-modellen giver os som arkitekter og byplanlæggere mulighed for at engagere os, lære og finde viden der kan anvendes i fremtidens byplanlægning – for bedre byer, bygninger og rum, der byder alle generationer velkommen.

Besøg udstilling

På udstillingen “Neighbourhoods for Generations” hos VELUX Living Places kan du udforske vinderidéerne og blive klogere på fortiden og fremtiden for dansk alment boligbyggeri.

Oplev Living Places Copenhagen: Besøg de fem åbne pavilloner og få adgang til de to færdige udstillingsboliger i fuld størrelse.

Living Places Copenhagen, bygget af VELUX i samarbejde med EFFEKT, Artelia og Enemærke & Petersen, viser, hvordan man kan bygge boliger med en CO2-udledning på kun 3,8 kg CO2 pr. kvadratmeter pr. år - tre gange lavere end den nuværende danske lovgivning på 12 kg CO2 pr. kvadratmeter pr. år.

Åbningsperiode
29. jun. 2023 - 30. sep. 2024
Åbningstider
Offentlig udstilling
Åben 24 timer i døgnet
Sted
VELUX Living Places
Otto Busses Vej 29A
2450 København SV